Red Gate's .NET Reflector cung cấp cho người dùng khả năng quản lý và thực hiện các thao tác tìm kiếm nhanh trên các mã nguồn .NET. Điểm nổi bật nhất của tiện ích này là có thể biên dịch ngược những chương trình .NET trong C#, Visual Basic và IL nhanh chóng và chính xác..

Red Gate's .NET Reflector còn cho phép bạn tìm kiếm và chỉnh sửa các mã nguồn .NET hay khả năng dịch ngược tập tin EXE, DLL... Người dùng có thể sử dụng phương pháp kéo thả các tập tin với nhiều định dạng khác nhau vào cửa sổ chương trình và thao tác trên chúng. Red Gate's .NET Reflector còn có khả năng biên dịch cùng lúc nhiều tập tin do đó tiết kiệm tối đa thời gian và giảm bớt thao tác cho bạn.

Tính năng nổi bật Red Gates .NET Reflector:dịch ngược mã nguồn,dịch ngược c#,dịch ngược dịch ngược visual basic

Bài viết gốc : download Red Gate's .NET Reflector - Biên dịch ngược mã nguồn -taimien
Bài viết liên quan