Tin tức công nghệ

Làm sao phân biệt những cấu trúc tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn?

Discussion in 'Du học các nước' started by giaoviennuocngoai, Aug 8, 2019.

 1. Trong tiếng Anh có rất nhiều từ, cụm từ được dịch ra tương đồng nhau thế nhưng lại không thể sử dụng thay thế nhau. Ví dụ như can, could hay be able to đều có nghĩa là 'có thể' nhưng lại không thể dùng thay thế cho nhau. Hôm nay hãy cùng Today Education học cách phân biệt những loại câu tiếng Anh thường nhầm lẫn này nhé!

  [​IMG]

  1. Can/ Could/ (Be) able to:

  – Can: Có thể sử dụng khi miêu tả một cái gì được cho phép hoặc khi ai đó có khả năng thực hiện một điều gì đó.

  Ví dụ: I can see you tomorrow in the city centre.

  Hoặc khi cần xin phép cái gì đó (trong văn nói), tuy nhiên mọi người nên dùng “may” vì đây là cách [thể hiệnnói một cách sự lịch sự hơn.

  Ví dụ: May I open the window please?

  – Could: là quá khứ của “can”. Tuy vậy, trong văn nói, nhất là khi xin phép cái gì đó, chúng ta cũng có thể dùng Could ở mốc thời gian hiện tại. So với was/ were able to thì could chuẩn hơn với những động từ thể hiện cảm giác và giác quan như see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

  Ví dụ: Yesterday I could hear your presentation well.

  – (Be) able to: Thời điểm miêu tả một hành động vào một tình huống hoặc thời [gianđiểm cụ thể, chúng ta sử dụng (Be) able to.

  Ví dụ: Last night there was serious traffic congestion. However, we were still able to get to the airport on time. (không dùng could trong trường hợp này).

  2. Quite/ Pretty/ Rather/ Fairly

  – Quite: Được sử dụng đa số trong văn viết với ý nghĩa biểu đạt là “khá”. Mọi người có thể sử dụng quite trước a/an.

  Ví dụ: My grandparents have quite a big garden.

  Không chỉ có vậy, quite cũng có hiểu là hoàn toàn (completely).

  Ví dụ: quite sure đồng nghĩa với hoàn toàn chắc chắn.

  Quite cũng có thể đứng trước động từ.

  Ví dụ: I quite enjoy the badminton match yesterday, but I expected a different result.

  – Pretty: Mặc dù cũng có nghĩa là “khá” như từ quite, thế mà đây là từ chỉ nên dùng trong văn nói. Chúng ta thường có thể thấy nó hiển thị trong các bộ phim tiếng Anh.

  Ví dụ: I meet my girlfriend pretty often.

  – Rather: Rather hầu hết được sử dụng cho những điều tiêu cực.

  Ví dụ: She is rather over-confident. I think she should listen to others.

  Khi sử dụng rather để biểu đạt trải nghiệm ttốt, nó đa phần là một trải nghiệm bất ngờ và không đợi mong.

  Ví dụ: This fridge is rather well-designed. Where did you buy it?

  – Fairly: Fairly có thể hiểu là yếu hơn quite/ rather/ pretty. Nó hầu hết biểu đạt một cái gì đó dưới sự trông đợi của chúng ta.

  Ví dụ: This car is fairly cheap, but I would like a car with more powerful engines.

  3. Although/ Though/ Even though/ In spite of/ Despite:

  – Although: Sau although là một câu hoàn chỉnh.

  Ví dụ: Although the weather was not as good as we expected yesterday, we still went camping.

  – In spite of/ Despite: Sau hai dạng câu này là danh từ hoặc Verb-ing. Các bạn nhớ không thêm of sau despite trong mọi trường hợp.

  Ví dụ:

  In spite of the global financial crisis, his company was still profitable.
  Hoặc: Despite the global financial crisis, his company was still profitable.

  – Though/ Even though: Though đồng nghĩa với Although. Trong văn nói though có thể đứng cuối câu.

  Ví dụ: He has bad academic performance. He is clever though.

  – Even though: cũng cùng nghĩa với Although. Nhưng vì có từ Even nên nó có nghĩa mạnh hơn.

  Ví dụ: Even though I spent the whole yesterday afternoon going to many shops in Hanoi, I could not find my favourite sunglass.

  4. During/ While:

  During và while cũng mang nghĩa là “trong khi”. Nhưng “during” đi cùng với danh từ

  Ví dụ: I made a lot of friends during my study in the UK

  Trong khi “while” theo sau bởi một câu hoàn chỉnh (có chủ ngữ và động từ).

  Ví dụ: I made a lot of friends while I was studying in the UK.

  5. Be/ Get used to something:

  Sau cả hai dạng câu này, phải có danh từ hoặc Verb-ing.

  Ví dụ: I get used to walking to college as a student living in Europe. (không phải I get used to walk to college…)

  “I am used to doing” và “I used to do” là hai cấu trúc khác nhau.

  “I am used to doing” thể hiện một cái gì đó tôi đã quen và không còn thấy lạ lẫm.

  Ví dụ: I am used to the unpredictable weather in Vietnam.

  “I used to do” miêu tả một hành động tôi thường thể hiện trong quá khứ thế mà bây giờ thì không.

  Ví dụ: I used to get sick easily during my first months of living in Vietnam, but now I can adapt it.

  6. By/ Until:

  Mọi người sử dụng by khi một hành động sẽ xảy ra ở tương lai.

  Ví dụ: I will be back in Hanoi by next Thursday (từ bây giờ đến thứ năm tuần sau tôi sẽ không ở Hà Nội).

  Trong khi đó, until được sử dụng để miêu tả một hành động sẽ tiếp tục xảy ra đến một thời điểm ở tương lai.

  Ví dụ: I will be in Hanoi until next Thursday (tôi sẽ ở Hà Nội đến thứ năm tuần sau, sau đó tôi sẽ rời đi).  Tổng hợp
   

Share This Page