Tin tức công nghệ

Unit 5 lớp 7: A closer look 1

Discussion in 'Khóa học' started by toantoanha9120, Nov 29, 2019.

 1. toantoanha9120

  toantoanha9120 New Member

  Unit 5 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  Vocabulary

  Xem thêm : Soạn Anh 7
  1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Nhìn vào tranh và hoàn thành các lời chỉ dẫn với các động từ trong bảng.)

  1. beat 2. heat 3. pour 4. fold 5. serve
  2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake. (Sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu. Sau đó sắp xếp lại các câu để đưa ra hướng dẫn cách thức làm bánh xèo.)

  Sắp xếp từ:

  1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

  2. Pour 14 cup of the mixture into the pan at a time.

  3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

  4. Cook until golden.

  5. Serve the pancake with some vegetables.

  Sắp xếp câu: 1 3 2 4 5.
   

Share This Page